ЧЕТЕЦ SMART GUARD

Четец на безконтактни карти за контрол на достъп с 1 вход (2 логически зони) и 1 изход (PGM), поддържащ Smart Door Control. Управлява избрана група. С LED индикация за разпозната/отхвърлена карта и за текущо състояние на охрана на групата. С LED индикация за състоянието на комуникацията по системната шина. Със звукова сигнализация, с възможност за настройка силата на звука. С Вграден тампер за самоохрана.

ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top