Политика на поверителност

              

 
Тези правила се отнасят до поверителността на вашите лични данни в ДАИКС ООД.

1. ЗА ДАИКС ООД
 
Създадена през 1992 г. фирмата генерира и внедрява иновации в корпоративната сигурност, които я извеждат на челните места в тази област. Със своите над 25 години опит, благодарение на силно мотивирания мениджърски екип и своите над 700 служители от всички сектори, фирмата е развила следните дейности: Охрана  с технически средства, лична и физическа охрана. Разполага с автомобилен парк от над 150 автомобила, няколко 24–часови мониторинг центрове за приемане и реагиране на сигнали от обекти за охрана, над 50 денонощни патрулни екипи за реакция до охраняваните обекти и над 20 технически екипи за поддръжка.
Проектиране, инсталиране, монтаж и поддръжка на сигнална и охранителна техника – пожароизвестяване, видеонаблюдение, компютърни мрежи и комуникационни  системи.
В този документ ДАИКС се нарича "нас", "наш", "ние". Съгласно новия Общ регламент за защита на данните (GDPR), който урежда защитата на личните данни, от нас се изисква да ви даде ясно разбиране за това как и защо обработваме вашите данни и каква е нашата позиция в тази връзка. 
Ние използваме вашата информация, както е обяснено по-подробно в това известие за поверителност. Ние ще бъдем "администратора" или "процесора" на информацията, която ни предоставяте в зависимост от обстоятелствата.

2. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА ПОЛИТИКАТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ДАИКС приема вашите лични данни сериозно и се ангажира да обработва Вашите данни отговорно, да бъде прозрачна за това как се използват данните ви. За да осигурим нашите продукти и услуги, ние трябва да държим лична информация за Вас и в това известие ще покрием следното:
Обяснение на нашата роля като администратор на данни
Определяне на типовете лични данни, които събираме за Вас;
Обяснение на това как използваме вашите лични данни и колко дълго ги съхраняваме;
Определяне правното основание, което имаме за използването на вашите лични данни;
Разяснение - как защитаваме правата Ви като "субект на данни";
Разяснение на различните права и възможности, които имате, когато става дума за вашите лични данни;
Разяснение  къде съхраняваме вашите лични данни и дали прехвърляме вашите данни извън Европейското икономическо пространство;
Разяснение как можете да се свържете с нас.

3. НИЕ АДМИНИСТРИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 
Като определяме правилата и причините за събирането на лични данни, ние сме класифицирани като Администратор на вашите лични данни. Това означава, че е наша отговорност да гарантираме, че данните, които събираме, се контролират ефективно и се защитават по всяко време. Ако имате някакви въпроси относно обработката на вашите данни, можете да се свържете с нас директно на:+359 700 20 210; GSM: +359 889 252 552 и / или чрез електронната ни поща - plovdiv@daiks.com
 
4. КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ
 

В хода на нашия договор с вас можем да съберем следната информация:
Вашето Име
Име и адрес на фирмата, която представлявате;
Вашите данни за контакт;
Телефонни системи и записи;
Ако посетите уеб сайта, ние или някой от нашите процесори може да събира допълнителна лична информация чрез "бисквитки" като IP адрес, идентификатор на "бисквитки", уеб браузър, операционна система, местоположение, посетена уеб страница. За да научите повече, моля, посетете правилата ни за "бисквитките".
Ако събираме Ваши лични данни, чрез който и да е от нашите продукти, ние ще го правим  изричното Ви съгласие. Ангажираме се да събираме данни, само ако са необходими за изпълняване на нормалните ни бизнес операции.

 
5. ЗАЩО Е НЕОБХОДИМО ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Ние използваме вашите лични данни за следната цел:
Да се свържем с вас и да обсъдим продуктите и услугите, които ви предоставяме, и промените, които сме въвели.
Да отговаряме на запитвания за продажби и да предоставяме информация, свързана с нашите продукти и услуги.
Да осъществявате всякакъв друг контакт с вас относно продуктите и услугите от нашето портфолио, които може да са от значение за вас.
Да ви поканим на събития, в които участваме като панаири, конференции и други.
Да отговорите на всички въпроси и интереси, които сте отправили към нас.
Да оказваме подкрепа и да изпълняваме договорните си задължения с вас.
Да се занимава с административни въпроси като фактуриране, подновявания и плащания.
За да потвърдите своята идентичност и бизнес статус.
Да Ви предоставяме нашите продукти и услуги чрез нашия уебсайт и други облачни системи.

 
6. КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ
 
Всички ваши лични данни ще бъдат обработени и събрани, съгласно последната версия на GDPR, следвайки следните принципи:
6.1. Законност, Безпристрастност и Прозрачност
Ще обработваме данните ви,  за да ви предоставим пълната информация  от този уебсайт и  за да можем да отговорим на всичките Ви въпроси. Ние ще използваме Вашите лични данни във връзка с изпълнението на всеки договор, сключен с  ДАИКС.
6.2. Предназначение:
Всички лични данни, които събираме от вас, се използват само за определени законови и договорни цели. Ние използваме Вашите данни само за да ви идентифицираме, за да изпълним всеки договор, подписан с вас. Ние няма да искаме повече информация, отколкото се изисква за извършване на нашите операции.
6.3. Съхранение и коректност към личните данни
Ние ще запазим Вашите лични данни, докато не е необходимо, за да изпълним нашите договорни споразумения и три години след края на всеки договор, по отношение, на който сте страна или субект. Ние ще актуализираме вашите данни, когато ни информирате за промените, като по този начин запазите правото си на коригиране.
Ще съхраняваме вашите данни до една година, след като сте поискали информация относно някои от нашите продукти или услуги, или последната ви комуникация с нас, освен ако не сте поискали да бъдете „забранени“. Ние правим това, за да можем бързо да ви помогнем и да продължим отношенията си с вас от момента на последния разговор.
Ние ще задържим вашите данни за толкова дълго, колкото сме в период на преговори за продажби, така че да можем да продължим да общуваме с вас за продукти и услуги, които са подходящи за вашите интереси.
6.4. Поверителност и интегритет на данните:
В ДАИКС се отнасяме сериозно към сигурността на данните. Като такива, ние прилагаме подходящи технически и оперативни мерки за защита на целостта и поверителността на Вашите данни.
 
7. КАК ДА ПРЕДПАЗИМ ВАШИТЕ ПРАВА КАТО „ОБЕКТ НА ДАННИТЕ“
 
Съгласно GDPR "субектът на данните" (вие) имате редица права, които трябва да можете да упражнявате във всеки един момент. За всякакви искания, които следват Вашите права като „субект на данни“, моля свържете се с централния офис, подробности, за който са дадени в края на страницата или в раздела за контакти в долната част на всяка страница. Ако има ситуация, в която не можем да се съобразим с някое от правата, или се нуждаем от допълнително време, за да се съобразим, ще ви предоставим пълно обяснение в рамките на сроковете, изисквани от регламента. Правата „Субект на данни“ включват:
 
7.1 "Субектът на данни" има право да поиска достъп до всички свои лични данни, които се събират и / или обработват от нас. Исканата справка може да се получи до 30 дни след като сме го получили искане за достъп.
7.2 "Субектът на данни" има право да получи ясна, прозрачна и лесно разбираема информация за начина, по който използваме личните му данни.
7.3 Право на коригиране - ние ще променяме и коригираме неточни лични данни, които „субектът на данни“ иска иска да бъдат актуализирани без ненужни закъснения.
7.4 След приключване на даден договор, "Субектът на данни" има право да поиска данните му да бъдат премахнати от нашите системи и процеси. Профилът Ви ще бъде закрит и личните Ви данни ще бъдат изтрити без неоправдани закъснения.
7.5"Субектът на данни" има право да възрази или да оттегли своето съгласие.
7.6. Възможност да ни ограничите да обработваме личните ви данни. Вие (Субектът на данни) може да отмените действието чрез съгласие . Докато се упражнява това право, ние все още можем да съхраняваме вашата информация, но не и да я използваме.
7.7 “Субектът на данни” си запазва правото да прехвърля личните си данни от GPS Systems Bulgaria на друг контролер.
7.8 "Субектът на данни" има правото да възразява или ограничава личните данни, които използваме за автоматизирано профилиране на потребителите, което води до автоматично вземане на решения.  
7.9 Имате право да подадете жалба за това как се обработват и / или съхраняват личните ви данни в националния регулатор за защита на данните.
За да упражнявате правата си като „Субект на данни“, можете да се свържете с нас, като използвате информацията за контакт, която сме предоставили в долната част на страницата.
 
8. ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
 
Поради естеството на бизнеса, за да можем да осигурим поддръжка и обслужване от най-високо качество, ние работим с различни компоненти, отговарящи на изискванията на GDPR, които действат като наши процесори. По-долу е даден списък на основните категории на нашите процесори:
Платформа за електронна поща 
Инженери по инсталиране 
Платформи за информационни технологии
Доставчици на бисквитки и анализи (виж правилата за „бисквитките“ тук)
Никоя друга трета страна няма достъп до вашата лична информация, освен ако изрично не се упомене в това известие за поверителност или законът го изисква. Ние гарантираме, че данните Ви са защитени от редица контроли за сигурност, като защитни стени, криптиране, редовни тестове за проникване, сканиране на уязвимости и други действия.
8.1. Международни трансфери:
Вашите лични данни НЕ  излизат от границите на ЕС в нито един момент. Ако имате някакви въпроси и бихте искали да говорите с нас за начина, по който обработваме вашите данни или да упражнявате правата си, моля, свържете се с нас на:  
plovdiv@daiks.com
9. КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

ДАИКС ООД
телефон: 0700 20 210, 0889 252 552
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Д. Талев“ 75А
 


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top