РАЗШИРИТЕЛ SMART GUARD

SG разширител добавя 8 допълнителни зони и два PGM-а към алармени панели SMART GUARD. Добавените зони и PGM-и са свободно програмируеми от контролния панел. Може да се монтира в кутията до основния панел. С директно свързване към системната шина. С 8 физически входа, които могат да бъдат разширени до 16 логически, свободно програмируеми зони. С 9 типа на свързване на зоните, като за всяка една може да бъде избран различен 2 изхода (PGM), които могат да бъдат програмирани в различни режими.

ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top