22.11.2018
Бързата реакция на РАДИО СОТ - ДАИКС предотврати кражба от аптека в гр. Пазарджик

РАДИО СОТ - ДАИКС реагира светкавично вечерта на 22 ноември след задействана аларма от обект – аптека в центъра на гр. Пазарджик . След задействане на алармата патрулът пристига почти веднага до обекта. Резултатът е счупен прозорец и разбита входна врата, без да е влизано в обекта. Благодарение на бързата реакция на патрула, на РАДИО СОТ - ДАИКС е предотвратена кражба и каквито и да е било други щети от аптеката.

ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top