ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА

  • Съвременна сигнално - охранителна техника и 24/7 мониторинг център.
  • Бърза реакция на диспечери и патрули от получени сигнали от всички обекти.
  • Технически екипи, специализирани в бързо и висококачествено изграждане на системи за охрана, според спецификата на охранявания обект и нуждите на клиента.
  • Най-добро покритие на територията на  Пловдивска и Пазарджишка област .
  • Сигурност по всяко време.


ОХРАНА С ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА
ФИЗИЧЕСКА ОХРАНА
ЛИЧНА ОХРАНА
ОХРАНА НА КУЛТУРНО-МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ
Copyright © 2019 Daiks.com

Scroll To Top